Ogłoszenia

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Opublikowano 30.01.2020

Zarząd spółki „LARIS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Ożarowie Mazowieckim, pod adresem: ul. Poznańska 360, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem.

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Opublikowano 30.12.2020

Zarząd spółki „LARIS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Ożarowie Mazowieckim, pod adresem: ul. Poznańska 360, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem.

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Opublikowano 30.11.2020

Zarząd spółki „LARIS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Ożarowie Mazowieckim, pod adresem: ul. Poznańska 360, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Opublikowano 30.10.2020

Zarząd spółki „LARIS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Ożarowie Mazowieckim, pod adresem: ul. Poznańska 360, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Opublikowano 30.09.2020

Zarząd spółki „LARIS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Ożarowie Mazowieckim, pod adresem: ul. Poznańska 360, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.