Regulamin

Poniższy Regulamin stanowi zasady korzystania ze sklepu dostępnego pod adresem internetowym www.larissa.redcart.pl oraz zasady zawierania umów sprzedaży produktów.

Właścicielem i administratorem sklepu jest frma FPH MAREXprowadzący działalność gospodarczą pod nazw FPH MAREX SAJDAK KRZYSZTOF , MOCZARKI 3 , 34-600 LIMANOWA, NIP 7371910444 zwana dalej Usługodawcą.

 

1. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła co  najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna.

 

2. Klient może dokonać zamówienia bez rejestracji.

 

3. Warunkiem dokonania rejestracji i/lub zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu. Klient musi przestrzegać regulaminu.

 

4. Informacje podane przez Klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Usługodawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

 

5. Sklep sprzedaje produkty za pośrednictwem internetu. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Prezentowane w sklepie fotografie nie oddają rzeczywistej wielkości produktów, a kolory mogą odbiegać od rzeczywistych z powodu różnicy w kalibracji monitorów czy profilów barwnych w danym komputerze.

 

6. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 

7. Sklep realizuje zamówienia na terytorium całego świata.

 

8. Klient może składać zamówienia nieustannie, ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00.

 

9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, co stanowi zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

 

10. Klient ma wgląd do postępu realizacji zamówienia.

 

11. Czas realizacji zamówienia to 1-7 dni robocze, licząc od momentu zaksięgowania opłacenia zamówienia.

Dodatkowo:

- wysyłka kurierem GLS dostarczana jest w ciągu 1-2 dni roboczych;

 

12. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

13. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 

14. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia.

 

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania promocji na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

 

16. Promocje, zniżki, kody promocyjne w sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

17. Dostępne formy płatności to płatność za pośrednictwem serwisu paypal oraz w systemi offline.

 

18. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu.

 

19. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.

 

20. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność zakupionego w sklepie produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Reklamację można złożyć w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania produktu.

 

21. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania produktu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie produktu.

 

22. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres info@promee.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

23. Odstępując od umowy Klient musi dostarczyć na własny koszt nieużywany i nienaruszony produkt wraz z metkami, paragonem/fakturą i wypełnionym Formularzem Zwrotu. Formularz Zwrotu można pobrać z naszej strony. Należy go wydrukować i dołączyć do Produktu.

 

24. W przypadku reklamacji Usługodawca w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

25. Skutki odstąpienia od umowy - w przypadku zwrotu produktu Klient otrzyma zwrot pełnej kwoty (w tym kosztów dostarczenia Produktu), którą uiścił na rzecz Usługodawcy niezwłocznie, a nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Usługodawcę zwróconego produktu. Forma zwrotu pieniędzy będzie taka, którą Klient wybrał w zamówieniu.

 

26. Zwrot pieniędzy nie przysługuje Klientowi jeśli zwrócony Produkt będzie uszkodzony, niekompletny, nosił ślady używania lub jeśli Klient nie dołączy paragonu/faktury, metek i oryginalnego opakowania.

 

27. Koszty dostarczenia do Usługodawcy Zwrotu ponosi Klient. W przypadku uznania reklamacji, koszt dostarczenia reklamacji do Usługodawcy ponosi Usługodawca.

Reklamacje oraz zwroty należy przesyłać na adres:

 

LaRissa

ul fabryczna 1 lok 5 

34-600 limanowa

 

28. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.

 

29 Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

30. Zgodne z ustawą wskazaną w pkt. 2 powyżej, klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.

 

31. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.promees.pl. 

 

32. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

 

33.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 

34. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie.

 

35. Aktualny Regulamin jest opublikowany na stronie Sklepu.

 

36.W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

 

37.Spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Hity
DUŻY MOCNY XXL HAMAK 1-OSOBOWY 200x80 200kg
DUŻY MOCNY XXL HAMAK 1-OSOBOWY 200x80 200kg
29,00 zł
Lampa Owadobójcza na muchy komary owady osy UV
Lampa Owadobójcza na muchy komary owady osy UV
25,00 zł
ELEKTRYCZNY PILNIK DO STÓP PIĘT TARKA FREZARKA
ELEKTRYCZNY PILNIK DO STÓP PIĘT TARKA FREZARKA
25,00 zł
NAMIOT TURYSTYCZNY 4 OSOBOWY 1,80x2m MORO MOSKITIERA
NAMIOT TURYSTYCZNY 4 OSOBOWY 1,80x2m MORO MOSKITIERA
65,00 zł
GŁOWICA WYMIENNA TARKA DO STÓP PIĘT ROLKI
GŁOWICA WYMIENNA TARKA DO STÓP PIĘT ROLKI
5,00 zł
Lampa Owadobójcza na Komary Ćmy Owady Muchy 1 W
Lampa Owadobójcza na Komary Ćmy Owady Muchy 1 W
14,00 zł
H20 CZARNE KLAPKI BROKATOWE
H20 CZARNE KLAPKI BROKATOWE
32,00 zł
MINI GŁOŚNIK BLUETOOTH RADIO
MINI GŁOŚNIK BLUETOOTH RADIO
25,00 zł
FREZARKA Mercedes 2000
FREZARKA Mercedes 2000
57,00 zł
szt.
WAGA KUCHENNA LCD DO 5kg ELEKTRONICZNA
WAGA KUCHENNA LCD DO 5kg ELEKTRONICZNA
25,00 zł
Kosz piknikowy termiczny - CZARNY
Kosz piknikowy termiczny - CZARNY
29,00 zł
KOMPLET 6 SZKLANEK NA NAPOJE
KOMPLET 6 SZKLANEK NA NAPOJE
16,00 zł
szt.
G122 CZARNA TOREBKA Z FRĘDZLEM 4w1
G122 CZARNA TOREBKA Z FRĘDZLEM 4w1
35,00 zł
ŻARÓWKA NA BATERIE NA SZNURKU OGRÓD NAMIOT
ŻARÓWKA NA BATERIE NA SZNURKU OGRÓD NAMIOT
12,00 zł
KOMPLET 6 SZKLANEK NA HERBATĘ
KOMPLET 6 SZKLANEK NA HERBATĘ
18,00 zł
szt.
KOMPLET 6 SZKLANEK DO DRINKÓW 440ml
KOMPLET 6 SZKLANEK DO DRINKÓW 440ml
30,00 zł
STOLIK  TURYSTYCZNY WRAZ Z 4 KRZESŁAMI
STOLIK TURYSTYCZNY WRAZ Z 4 KRZESŁAMI
140,00 zł
H22 BIAŁE SPORTOWE BALERINY
H22 BIAŁE SPORTOWE BALERINY
33,00 zł
G122 BRĄZOWA  TOREBKA Z FRĘDZLEM 4w1
G122 BRĄZOWA TOREBKA Z FRĘDZLEM 4w1
35,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl